Stowarzyszenie „Spartacus” z Suwałk zorganizuje turniej kwalifikacyjny

Stowarzyszenie „Spartacus” z Suwałk zorganizuje turniej kwalifikacyjny

Kolejnego uczestnika turnieju Finałowego Województwa Podlaskiego wyłoni:

JEDNODNIOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN AMATORSKICH

18 czerwca 2016 r.
Boisko „Orlik” przy szkole nr 9 w Suwałkach

1. CEL TURNIEJU
Celem turnieju jest pobudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania zdrowym, sportowym trybem życia i zachęcenie do aktywnego udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

2. TERMIN I MIEJSCE

 • Boisko SP 9 w Suwałkach, ul. Hamerszmita 11
 • 18 czerwiec 2016 roku o godz. 10.00

3. ORGANIZATORZY
Suwalskie Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Spartacus”, Korczaka 2 lok. 6, 16-400 Suwałki

4. PROGRAM IMPREZY

 • 8.50 – spotkanie z kapitanami drużyn przy stoliku sędziowskim – losowanie kolejności spotkań,
 • 9.00 – oficjalne rozpoczęcie Turnieju ,
 • 9.05 – omówienie zasad przeprowadzenia Turnieju,
 • 9.10 – rozgrzewka drużyn i rozpoczęcie Turnieju,
 • ok. godz. 15.00 – zakończenie rozgrywek, wręczenie pamiątkowych pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych drużynom, które zajmą miejsca od I do III.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 • w imprezie mogą wziąć udział zawodnicy niezrzeszeni w żadnych rozgrywkach PZPN i OZPN
 • dopuszczone do Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry w piłkę nożną lub które złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, o zdolności do udziału w imprezie tego typu, będące jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestnictwo w ww. rywalizacji.

6. ZASADY PRZEPROWADZANIA TURNIEJU

 • rozgrywki turniejowe będą przeprowadzone w dwóch etapach: eliminacje i finały,
 • eliminacje zostaną rozegrane w grupach, których ilość uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn,
 • pojedynki zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”,
 • do finałów awansują zwycięzcy poszczególnych grup eliminacyjnych,
 • o kolejności w tabeli decyduje ilość punktów, a następnie wynik bezpośredniego spotkania,
 • każde spotkanie będzie trwało 10 minut + rozgrzewka. Drużyny muszą składać się z minimum 6 osób (5 grających w polu + bramkarz). Drużyna może liczyć maksymalnie 8 osób,
 • zmiany zawodników będą następowały systemem hokejowym,
 • w Turnieju obowiązują uproszczone zasady sędziowania, a w pozostałych kwestiach obowiązują przepisy PZPN,
 • obowiązującym obuwiem jest miękkie obuwie sportowe o płaskiej, białej podeszwie.

8. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • opiekę medyczną – dyżur pełnić będzie ratownik medyczny przez cały czas trwania imprezy w obiekcie
 • sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia imprezy
 • wodę
 • sędziami będą sędziowie piłki nożnej, których decyzje będą ostateczne

10.PRZEPISY OGÓLNE

 • organizator nie ubezpiecza od NNW uczestników Turnieju
 • nie przestrzeganie warunków regulaminu spowoduje dyskwalifikację drużyny, także po zakończeniu imprezy. W takim przypadku zostaną zweryfikowane wyniki końcowe Turnieju,
 • wszelkie decyzje i rozstrzygnięcia w sprawach wątpliwych podejmuje organizator,
 • po zakończeniu imprezy zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki poszczególnych spotkań, punktację drużyn w poszczególnych dyscyplinach po zakończeniu sportowych zmagań,
 • organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu rozpoczęcia imprezy.